ورود ثبت نام

88920127 : شماره تماس

معرفی شرکت

شرکت کارگزاری نماد شاهدان (سهامی خاص) در تاریخ 1388/04/22 تحت شماره ثبت 351448 دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.  سرمایه شرکت مبلغ 30 میلیارد ریال منقسم به  30 میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده است.


این شرکت دارای مجوزهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران در زمینه های زیر می باشد:


- معاملات قراردادهای مشتقه کالایی (قرارداد آتی سکه، زیره و ...)

- معاملات رینگ کشاورزی

- مشاور پذیرش در بورس کالا

-معاملات رینگ فرآورده های نفت و پتروشیمی

- معاملات سلف موازی استاندارد فلزات

- معاملات اوراق بهادار بورس تهران

- معاملات اوراق بهادار فرابورس ایران

- تالار اختصاصی معاملات اوراق بهادار با 2 ایستگاه معاملاتی

- شعبه 1 اوراق بهادار ( در دفتر بورس کالا)

- موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی